W czym techniki metalurgiczne wspierają przemysł, użycie blach hardox.

Stal jest ogromnie popularnym materiałem konstrukcyjnym. Wynalezienie metod jej obrabiania było dużym krokiem dla historii ludzkości i w dużym stopniu przyczyniło się do rozwoju naszej cywilizacji. Współcześnie różne stalowe elementy wykorzystuje się w wielu gałęziach przemysłu. W pierwszej kolejności korzysta z nich budownictwo.

Continue reading „W czym techniki metalurgiczne wspierają przemysł, użycie blach hardox.”

Cięcie blach plazmą – najwyższa jakość agregatów a także odpowiednie grubości blach gwarantujące doskonałe rezultaty

Dzięki zaawansowanym technologiom możliwe jest sprawne cięcie blach z zachowaniem wspaniałej powtarzalności. Niewątpliwie najpopularniejszą techniką na wycinanie elementów z blachy jest bazowanie na wąskostrumieniowych agregatów plazmowych, za sprawą których jesteśmy w stanie uzyskać precyzyjne cięcie jak również imponującą jakość. Podczas cięcia blach wielką rolę pełni ich grubość, jaka w przypadku stalowych tworzyw ciętych plazmą nie może przekraczać 40 mm.

Continue reading „Cięcie blach plazmą – najwyższa jakość agregatów a także odpowiednie grubości blach gwarantujące doskonałe rezultaty”