Co powinien znać właściciel firmy? Konieczna widza i praktyczne narzędzia dla przedsiębiorców.

Podróże służbowe są obowiązkiem coraz większej grupy pracowników. Pracownikowi z tytułu podróży służbowej można ubiegać się o dwa typy należności: dietę i zwrot kosztów. Dieta w podróży służbowej powinna iść na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia. Należność z tytułu diet oblicza się za czas od rozpoczęcia podróży do powrotu po wykonaniu zadania służbowego.

biznes, pieniądze, praca

Autor: OTA Photos
Źródło: http://www.flickr.com

Jeżeli podróż służbowa nie trwa dłużej niż 24 h i wynosi do 12 h – wówczas należy się 50% diety, ponad 12 h – należy się dieta w wysokości pełnej. Natomiast gdy podróż trwa dłużej niż 24 h, za każdą dobę należy się cała dieta, natomiast za niepełną, ale rozpoczętą dobę, tj. od 8 h – należy się 50% diety, ponad 8 h – należy się dieta w pełnej wysokości (wFirma). Inaczej rozlicza się wysokość diety z tytułu podróży zagranicznej. Ponadto, kwotę diety zmniejsza się częściowo o wartość bezpłatnego wyżywienia.

Sposób liczenia należności z tytułu diety oraz wysokość diety w danych państwach reguluje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Aby ułatwić sobie obliczenia warto skorzystać z internetowych kalkulatorów takich jak na przykład kalkulator diety zagranicznej. Jak nadmieniono z tytułu podróży służbowej można wystąpić się o zwrot kosztów: przejazdów, noclegów innych koniecznych i udokumentowanych wydatków. W przypadku podróży autem można sięgnąć po kalkulator ryczałtowy, który uwzględnia obecne stawki za km przebiegu pojazdu wykorzystywanego w celach służbowych.

Oprócz przepisów oraz narzędzi z zakresu możliwości zwrotu kosztów, przedsiębiorca powinien także znać obowiązki podatkowe. Tutaj również istnieją pomocne dla przedsiębiorców narzędzia takie jak chociażby kalkulator odsetek ustawowych, który w prosty sposób pozwala obliczyć wysokość odsetek wynikających z zaległości podatkowych. Kalkulator odsetek podaje odsetki na podstawie kwoty zobowiązania, wymaganego terminu i daty faktycznej zapłaty- wFirma. W sieci odszukać można także kalkulator wynagrodzenia, który pozwala obliczyć wynagrodzenie pracowników, składki na Zakład Ubezpieczeń Społecznych i podatek.

podatki, rachunki, obliczenia

Źródło: pixabay.com

Każdy właściciel firmy powinien także wiedzieć na wszelki wypadek jak ogłosić upadłość. Zagadnienia dotyczące ogłoszenia upadłości reguluje ustawa tj. Prawo upadłościowe i naprawcze. To jak ogłosić upadłość oraz gdzie złożyć wypełnione wnioski to pytania ostateczne, ale w pierwszej kolejności przedsiębiorca powinien orientować się czym jest układ naprawczy, a czym upadłość likwidacyjna, kto ma prawo do ogłoszenia upadłości, kiedy ogłosić upadłość, a przede wszystkim jakie są konsekwencje ogłoszenia upadłości (jak ogłosić upadłość). Na te i inne pytania najlepiej odpowie doradza prawny specjalizujący się w prawie gospodarczym.