Czy firmie potrzebne jest ISO? ABC dla początkujących przedsiębiorców – sprawdź więcej

To naturalne, iż młodzi przedsiębiorcy korzystają z usług fachowców (prawników, księgowych), od których oczekują pomocy i rady, w jaki sposób zbudować swój biznes, dobrze inwestować pieniądze i zrealizować wymagania danej normy oraz podnosić jakość w przedsiębiorstwie. Warto skorzystać z usług doświadczonego konsultanta, jaki będzie nie tylko kimś wdrażającym system ISO, lecz będzie potrafił doradzić, jak dostosować metody działania dopasowane właśnie do profilu przedsiębiorstwa. Doświadczony konsultant zastosuje rozwiązania, jakie sprawdziły się już w innych miejscach.Certyfikaty takie jak ISO albo IFS są certyfikatami, jakie umiejętnie używane pomogą dobrze rozwijać się danemu przedsiębiorstwu. Certyfikacja ISO jest nadaniem przedsiębiorstwu dokumentu, iż dany produkt lub usługa są zgodne z odpowiednimi normami prawnymi (dowiedź się więcej). System zarządzania jakością ISO należy do unormowanych systemów zarządzania jakością, informacji albo produktów spożywczych, których standardy opisuje MON (a w naszym kraju Polska Komisja Normalizacyjna). Dzięki temu udało się wprowadzić jeden symbol jakości, jaki jest charakterystyczny i obowiązuje na całym globie.

szkolenie

Źródło: pixabay

ISO wyznacza się w oparciu o 8 najważniejszych reguł jakości. Certyfikat ISO wydaje Polskie Centrum Akredytacji i wiele jednostek na obszarze naszego kraju. Obecne normy ISO stanowią jedyną prawomocną normę jakości, pozostałe „znaki jakości”, często są chwytami marketingowymi i przedsiębiorca może je po prostu kupić. Przedsiębiorstwa i towary z nadanym certyfikatem ISO, są respektowane na całym globie. Spełnienie najwyższych norm ISO jest jednoznaczne z oferowaniem towarów najwyższej jakości, tak samo jest z certyfikatem IFS. Przy pomocy oznaczenia certyfikatem, firma może zyskać większe zaufanie klientów.

Warto mieć na uwadze, iż pewne certyfikaty tego rodzaju, na przykład IFS, obowiązują przez rok, jeżeli przedsiębiorca chciałby prolongować jego czas obowiązywania o kolejny rok, wystarczy że przeprowadzony zostanie audyt (zobacz tutaj). Wprowadzony i dopieszczony system zarządzania jakością ISO zapewnia zdolność przedsiębiorstwa do stałego oferowania wyrobów spełniających wymagania klientów i wytycznych ustawowych i innych, których firma musi przestrzegać.