Przeprowadzenie inwentaryzacji to nie tylko obowiązek ustawowy

W ostatnim dniu roku obrotowego właściciel firmy jest zmuszony do przeprowadzenia inwentaryzacji składników aktywów i pasywów. Wynika to z obowiązku określonego ustawą o

rzetelnej oraz jasno udokumentowanej sytuacji finansowej jednostki i jej wyniku finansowym.
Continue reading „Przeprowadzenie inwentaryzacji to nie tylko obowiązek ustawowy”