Jak wygląda proces legalizacji wag? Czemu jest to tak istotne i kiedy musimy to wykonywać?

Legalizacja jest zespołem zadań, które obejmują sprawdzanie, stwierdzenie jak i zaświadczenie dowodem legalizacji, iż konkretny przyrząd pomiarowy spełnił wymagania, jakie określa odpowiednie rozporządzenie Ministra Gospodarki. Dokument wykonania legalizacji jest świadectwem, które potwierdza spełnienie określonych wymagań. Jest to obowiązkiem dla określonych rodzajów przyrządów podanych w Rozporządzeniach Ministra Gospodarki.

certyfikaty legalizacyjne

Autor: Gobierno Cholula
Źródło: http://www.flickr.com
Istnieją różne rodzaje legalizacji. Jedna z nich jest pierwotna, ro znaczy wykonywana przed wypuszczeniem takiego egzemplarza urządzenia do obrotu albo też użytkowania. Przyrządy, które podlegają legalizacji pierwotnej są dostarczane z dowodem wykonania legalizacji przy ich sprzedaży. Kolejny typ to jednostkowa legalizacja. Chodzi o legalizację pierwotną przyrządu pomiarowego w wykonaniu jednostkowym, przygotowanego dla danego, wyjątkowego zastosowania. Ostatni rodzaj to legalizacja ponowna, tworzona jest w stosunku do sprzętów pomiarowych wprowadzonych już do obrotu lub (program do obsługi transportu) użycia – pod tym adresem bez problemu uzyskasz pomoc.

Jest wiele firm, które zajmują się takimi różnymi rodzajami legalizacji, tym bardziej jest to widoczne w dużych miastach jak Poznań. Warto wiedzieć więc, iż jak legalizacja wag Poznań jest dobrym na to miejscem. Potrzebne jest świadectwo legalizacji, ponieważ jest to potwierdzenie, iż została dobrze zrobiona legalizacja konkretnego urządzenia. Świadectwo takie musi zostać wystawione według danego wzoru oraz posiadać najistotniejsze informacje, czyli między innymi co jest przedmiotem legalizacji, wnioskodawcę jak i miejsce instalacji. Użytkownicy przyrządów, które podlegają legalizacji powinny w zgodzie z odpowiednią ustawą utrzymać status legalizacji tych przyrządów.

waga

Autor: Christian Schnettelker
Źródło: http://www.flickr.com
Muszą więc zawsze mieć ważny dowód poświadczający taką legalizację.

Zaloguj się do serwisu oraz dowiedz się również, czy nasz podobny artykuł będzie interesujący. Będzie nam też niesamowicie miło, jeśli napiszesz ocenę.

Producenci lub dystrybutorzy tego typu sprzętów przy sprzedaży dostarczają do użytkownika urządzenie razem z dowodem legalizacji pierwotnej albo też legalizacji jednostkowej. Użytkownicy więc tego rodzaju sprzętów muszą zgłosić przyrząd do legalizacji powtórnej jeszcze zanim upłynie data ważności legalizacji, która widnieje na aktualnym świadectwie legalizacji. Lepiej z takimi rzeczami zgłosić się do odpowiednich firm, jak wspomniane wyżej wagi Poznań daje sporo ciekawych ofert w tym zakresie.