Jak wygląda proces legalizacji wag? Czemu jest to tak istotne i kiedy musimy to wykonywać?

Legalizacja jest zespołem zadań, które obejmują sprawdzanie, stwierdzenie jak i zaświadczenie dowodem legalizacji, iż konkretny przyrząd pomiarowy spełnił wymagania, jakie określa odpowiednie rozporządzenie Ministra Gospodarki. Dokument wykonania legalizacji jest świadectwem, które potwierdza spełnienie określonych wymagań. Jest to obowiązkiem dla określonych rodzajów przyrządów podanych w Rozporządzeniach Ministra Gospodarki.

Continue reading „Jak wygląda proces legalizacji wag? Czemu jest to tak istotne i kiedy musimy to wykonywać?”