Na czym polega proces cynkowania? Jakie są kolejne etapy cynkowania, jakie można wyróżnić?

Proces cynkowania to w rzeczy samej parę ważnych etapów wstępnych. Na początku występuje bezpośrednie zanurzenie elementu stalowego w ciekłym cynku, to sprawia, że powstaje trwała mechanicznie i nieprzepuszczalna powłoka, która zabezpiecza materiał przed korozją. Pierwszy etap to mechaniczne usunięcie niejednorodności, które przylegają do powierzchni cynkowanego przedmiotu. Zanieczyszczenia tego typu, jak piasek, rdza albo pozostałości starej powłoki, likwidowane są metodą obróbki strumieniowo-ściernej.

cynkowanie

Autor: Steve Snodgrass
Źródło: http://www.flickr.com
Mechanizm funkcjonowania tego procesu polega na zlikwidowaniu różnego rodzaju zanieczyszczeń z powierzchni stali, a to dzięki wykorzystaniu ściernych materiałów metalowych w obiegu zamkniętym. Tak wygląda cynkownia w pierwszym etapie, a jak wyglądają kolejne etapy? Sprawdź tutaj: Galess. Następny etap to odtłuszczanie. Jest to ważne, by elementy stali były wolne od tłuszczu, substancji woskowatych i oleju, gdyż uniemożliwiają one reakcję żelaza z cynkiem. Proces ten ma na celu uzyskane chemicznie jak najbardziej czystej powierzchni, na której powstanie stop stali z cynkiem.

Jak uważasz? Czy opisywany wątek jest pasjonujący? Jeśli tak, to w odniesieniu do publikowanego problemu poznaj szczegóły (https://ratkor.com/nasza-oferta/dezynsekcja) tu.

W następnym etapie jest trawienie powierzchni.

Umożliwia to na efektywne usunięcie niemetalicznych substancji, które mogą powstawać w okresie walcowania oraz wyżarzania elementów konstrukcyjnych. Najbardziej powszechny na to sposób to kąpiel w kwasie solnym. Następny etap to topnikowanie. Zanurzamy stalowe elementy w roztworze wodnym chlorku cynku i chlorku amonu, żeby zapewnić optymalny przebieg reakcji chemicznych, jakie zachodzą podczas cynkowania. Po obróbce w kąpieli topnikowej stalowe elementy muszą być wysuszone w temperaturze sto dwadzieścia- sto pięćdziesiąt stopni Celsjusza.

Jeżeli masz ochotę poznać większą ilość informacji na tego typu temat, to kliknij ten odnośnik – jest tutaj bardzo świeża treść (http://arapneumatik.pl/k-132-przewody-pneumatyczne) odnośnie tej problematyki.

To etap, jaki wymaga rzeczywiście znacznej precyzji i szczególnej ostrożności. Istotne jest stałe sprawdzanie temperatury układu, ponieważ niespodziewana zmiana warunków termicznych może wywołać zapalenie substancji chemicznych, które wchodzą w skład topnika i wpływać na mniejszą skuteczność obróbki. Finalny etap procesu cynkowania polega na zanurzeniu wcześniej przygotowanego podłoża stalowego w kąpieli stopionego cynku oraz temperaturze 445 – 455 stopni Celsjusza. W tego rodzaju warunkach żelazo i cynk dość szybko ulegają reakcji chemicznej, co zdecydowanie skraca czas zanurzenia powierzchni stalowych. Zależnie od tego jak wygląda ta sytuacja, i czy to jest ocynkownia ogniowa (skorzystałem z usług tej ocynkowni ogniowej), proces jest niezwykle intensywny. Dzięki temu powstaje powierzchniowy stop żelazo-cynk, jaki zawiera różny stosunek obydwu składników.