Narzędzia przydatne dla działu księgowości.

Programy przydatne dla księgowej w przedsiębiorstwie. Na przykład: kalkulator vat, minimalne wynagrodzenie 2015 oraz księgi rachunkowe.

Jeśli prowadzimy własną firmę, na co dzień trzeba radzić sobie z fakturami – w sytuacji gdy kupujemy towar, jak i go sprzedajemy. Uczestnicząc w transakcjach sprzedaży i zakupu, musimy sprawnie poruszać się pomiędzy wartościami netto i brutto.

faktura

Autor: Daniel X. O’Neil
Źródło: http://www.flickr.com
W łatwy sposób taką możliwość oferuje kalkulator vat wartości netto/ brutto. Kalkulator VAT online umożliwia obliczenie podanej kwoty z uwzględnieniem obowiązujących stawek podatku. Wylicza kwotę netto na podstawie podanej kwoty brutto (wraz z podatkiem) i odwrotnie (kwotę brutto na kwotę netto). Obliczeń dokonuje się z użyciem stawek podatku VAT, obowiązujących tego roku oraz w latach ubiegłych. Wprowadzone dane i uzyskane dzięki nim wielkości można zachować w przejrzystej formie, drukując je albo przesyłając je na dowolny adres e-mailowy. Kalkulator vatu online to szybki sposób na obliczenie potrzebnych nam wartości. Działa szybko i niezawodnie, a co najważniejsze jest bezpłatny.

Wynagrodzenie minimalne to gwarancja ochrony pracownika przed wyzyskiem pracodawcy, z drugiej jednak strony stanowi przeszkodę w zwalczaniu bezrobocia. Bez względu na poglądy na kwestie ekonomiczne w tym zakresie nie należy zapominać jednak, iż zarówno w interesie pracownika, jak i pracodawcy, jest terminowe wypłacanie należnego wynagrodzenia za pracę. Minimalne wynagrodzenie 2015 to 1750 zł brutto .https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-minimalne-wynagrodzenie-za-prace-2019becnie całkowity koszt zatrudnienia w wysokości 2028,43 złotych miesięcznie. Kalkulator wynagrodzeń pomaga odpowiedzieć na pytanie ile wynosi wynagrodzenie netto. Oprócz przeliczenia brutto-netto oraz netto-brutto kalkulator oblicza również koszty pracodawcy związane z zatrudnieniem – zaliczki na PIT, składki ZUS i emerytalne. Księgi rachunkowe prowadzi się na podstawie dowodów księgowych. ObejmKsięgi rachunkoweń w porządku chronologicznym i systematycznym.

księgowość

Autor: Lucas Hayas
Źródło: http://www.flickr.com
To zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald, tworzących: dziennik, księgę główną, pomocnicze, zbiory: obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych, jak również listę składników aktywów i pasywów. Księgi rachunkowe prowadzone mogą być w siedzibie jednostki albo poza siedzibą jednostki – jeżeli powierza się ich prowadzenie jednostce uprawnionej – według określonych przepisów – do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Księgi rachunkowe prowadzone są w języku polskim i w walucie polskiej.