Kilka informacji o współczesnej automatyce przemysłowej, jak są projektowane typowe układy sterujące.

Różnego rodzaju automatyczne układy realizujące jakieś zadania wykorzystywane są coraz częściej i w różnych gałęziach przemysłu, i w codziennym życiu. Dziedzina, jaka zajmuje się takimi rzeczami jest znana jako automatyka, i ostatnie lata to jej rzeczywiście wielki skok technologiczny. Od dość dawna automatyczne systemy oparte są głównie na sterownikach z możliwością programowania.

Urządzenia takie działają w oparciu o układ procesora, który ma w pamięci odpowiedni program i go realizuje. Przeciętny układ składa się właśnie z takiego sterownika, a oprócz tego systemu czujników przekazujących określone informacje oraz urządzeń zewnętrznych które wykonują jakieś działania. Z czujników sterujący układ zbiera ciągle dane, i w oparciu o nie realizuje jakieś operacje.
maszyny górnicze

Autor: Bill Reynolds
Źródło: http://www.flickr.com
Najczęściej będzie to sterowanie różnymi silnikami, żarówkami czy innymi urządzeniami. Ponieważ sterownik pracuje na niskich napięciach, to konieczne będzie używanie specjalnych układów, jakie po otrzymaniu sygnału sterującego będą mogły wpływać na pracę znacznie mocniejszego urządzenia.
Opisany powyżej model to szablonowe i dość często spotykane rozwiązanie, lecz współczesna automatyka przemysłowa daje znacznie więcej możliwości.

Zaintrygował Cię ten artykuł? Jeśli tak, to szybko sprawdź tutaj remonty pieców próżniowych podobne materiały – one też są wartościowe.

W niejednym przypadku w całym procesie wykorzystywanych jest nawet setka niezależnych sterowników, które wzajemnie się komunikują i przesyłają dane między sobą. Również układy kontrolno-pomiarowe są znacznie rozbudowane, oprócz czujników używa się najróżniejsze mierniki, przetworniki, rejestratory oraz wskaźniki.

Z kolei jeśli chodzi o układy wykonawcze, to tu również , poza zwykłymi żarówkami lub silnikami mogą to być zaawansowane elementy linii technologicznych czy produkcyjnych. Przemysłowe sterowniki programuje się przy pomocy specjalnych języków, które dają rzeczywiście duże możliwości.

Można za ich pomocą realizować zarówno proste procedury, typu zamykanie klap (odwiedź stronę i przeczytaj na temat ppoż), lecz również bardzo rozbudowane procesy, bazujące na setkach układów wykonawczych oraz czujników.