Przeprowadzenie inwentaryzacji to nie tylko obowiązek ustawowy

W ostatnim dniu roku obrotowego właściciel firmy jest zmuszony do przeprowadzenia inwentaryzacji składników aktywów i pasywów. Wynika to z obowiązku określonego ustawą o

rzetelnej oraz jasno udokumentowanej sytuacji finansowej jednostki i jej wyniku finansowym.

stos dokumentów

Autor: Dvortygirl
Źródło: http://www.flickr.com
Każda jednostka powinna dysponować odpowiednim regulaminem inwentaryzacji, który stanowić może część polityki rachunkowej lub odrębną regulację wewnętrzną- inwentaryzacja. Taka instrukcja inwentaryzacji zawierać musi następujące działy i opisy: zakres inwentaryzacji (dostosowany do specyfiki konkretnej jednostki), metody dokonywania inwentaryzacji, rodzaje oraz termin inwentaryzacji, sposób uporządkowania zadań dotyczących inwentaryzacji, wskazanie osób do przeprowadzenia inwentaryzacji wraz z określeniem ich odpowiedzialności, zasady opisujące powoływanie komisji inwentaryzacyjnej oraz zespołów spisowych, zasady weryfikacji i rozliczania ewentualnych różnic inwentaryzacyjnych oraz określenie wzorów dokumentów inwentaryzacyjnych i ich obiegu.

Jak wynika już z przedstawionych informacji przedsiębiorca może powierzyć obowiązek przeprowadzania inwentaryzacji kierownikowi jednostki (z wyłączeniem odpowiedzialności za przeprowadzenie inwentaryzacji w formie spisu z natury). W takiej sytuacji kiedy inwentaryzacja majątku zostanie powierzona innej osobie oczywiście za jej zgodą należy przekazać odpowiedzialność w formie pisemnej. By prawidłowo przygotować inwentaryzację powinniśmy znać obowiązujące terminy i sprawdzone metody przeprowadzania inwentaryzacji, które przewidywane są w ustawie.

narada w firmie

Autor: Asamblea Nacional del Ecuador
Źródło: http://www.flickr.com
Oprócz przekazania obowiązku sporządzenia inwentaryzacji kierownikowi jednostki możemy również skorzystać z innych opcji, np, z usługi firmy specjalizującej się w tej dziedzinie, jak również przedsiębiorca może sięgnąć po programy udostępniane w internecie. Ewidencja online może pomóc rozwijać biznes za sprawą spisywania procesów mających związek z zarządzaniem majątkiem firmy, a następnie ich analizę oraz optymalizację- http://www.ewidencjamajatku.pl/.