Na czym polega proces cynkowania? Jakie są kolejne etapy cynkowania, jakie można wyróżnić?

Proces cynkowania to w rzeczy samej parę ważnych etapów wstępnych. Na początku występuje bezpośrednie zanurzenie elementu stalowego w ciekłym cynku, to sprawia, że powstaje trwała mechanicznie i nieprzepuszczalna powłoka, która zabezpiecza materiał przed korozją. Pierwszy etap to mechaniczne usunięcie niejednorodności, które przylegają do powierzchni cynkowanego przedmiotu. Zanieczyszczenia tego typu, jak piasek, rdza albo pozostałości starej powłoki, likwidowane są metodą obróbki strumieniowo-ściernej.

Continue reading „Na czym polega proces cynkowania? Jakie są kolejne etapy cynkowania, jakie można wyróżnić?”